Menu

“A” képzési kör:

OKJ szerinti szakmai képzések (“engedélykötelesek”)

“B” képzési kör:

engedélyezett egyéb szakmai képzések

Fktv. 2.§
6. egyéb szakmai képzés: olyan, államilag el nem ismert szakmai végzettség megszerzésére irányuló képzés, amely valamely foglalkozás, munkakör vagy munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul és nem a 16. pont szerinti hatósági jellegű képzés;

“C” képzési kör:

engedélyezett nyelvi képzések

“D” képzési kör:

engedélyezett egyéb képzések

Fktv. 2.§
5. egyéb képzés: olyan képzés, amely az általános műveltség növelését, megnevezhető szakképesítéshez, szakmai végzettséghez vagy nyelvi képzettséghez nem köthető kompetenciák fejlesztését célozza, hozzájárul a felnőtt személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség és az állampolgári kompetencia kialakulásához;